Откриена причината за спората градба на автопатот Кичево – Охрид

Сподели го ова преку:


Никој точно не е запознат со конкретната ситуација околу градбата на автопатот Кичево-Охрид. Од она што можеме да претпоставиме, причините за спората градба можат да бидат многу различни, како на пример:

  1. Финансиски проблеми – недостаток на финансии за финансирање на проектот или проблеми со распределбата на финансиските средства.
  2. Технички проблеми – технички предизвици поврзани со изградбата на автопатот, како проблеми со геолошките услови, земјотреси, поплави и сл.
  3. Правни проблеми – легални пречки поврзани со купувањето на земјиштата, проблеми со дозволите за градба и сл.
  4. Политички проблеми – политички притисоци или несогласување меѓу различните политички фракции за проектот.

Ова се само некои од можните причини за спората градба на автопатот Кичево-Охрид. Секоја од нив може да има значајно влијание врз брзината на градбата на автопатот.Сепак, до нашата редакција пристигна фотографија на која е прикажан начинот на изградба на авто-патот која јасно ги разоткрива причините.

Значи, сѐ што се кажува се само шпекулации. Спората изградба очигледно се должи на деталноста и квалитетот при изградбата. Авто-патот се гради детално и внимателно, центиметар по центиметар, а тоа секако, си бара време.Сподели го ова преку:

Слични Објави