Кои сме ние

Забавниот портал НЕОЗБИЛНО е сопственост на БИТ КРАФТ дооел. Адресата на овој веб портал е: https://neozbilno.mk

Коментари

Кога посетителите оставаат коментари на сајтот, ги собираме податоците од формата за коментирање, IP адресата на посетителот и стрингот на корисничкиот агент на прелистувачот, со цел да помогнеме при детектирањето на несакани коментари (спам). Доколку формата за коментирање е интегрирана од трета страна (на пример ФБ коментари), тогаш на наша страна не се собираат никакви податоци и во тој случај на сила е политиката за приватност на сајтот од третата страна (на пример, доколку коментирате во поле за коментирање со Facebook, тогаш би важела политиката за приватност на Facebook).

Анонимизиран стринг генериран врз основа на вашата email адреса (уште познат како hash) може да се исрпати до сервисот Gravatar со цел да провериме дали сте корисници на таа услуга и да го прикажеме вашиот Gravatar. Политиката за приватност на услугата Gravatar е достапна овде: https://automattic.com/privacy/. По одобрување на вашиот коментар, вашата профилна слика (од Gravatar, доколку сте корисник на услугата) е јавно видлива во контекст на вашиот коментар.

Визуелни податоци

Ако испраќате слики или фотографии на веб сајтот, треба да внимавате во нив да нема ембедирани (вградени) податоци за локација (EXIF GPS). Ова е потребно бидејќи можно е посетителите на сајтот да ги превземат сликите/фотографиите и од нив да извадат податоци за локација.

Колачиња

Ако оставате коментар на сајтот може да прифатите да се зачува вашето име, email адреса и и веб сајтот во колачиња. Ова е за да не морате да ги пополнувате вашите детали следниот пат кога ќе коментирате. Овие колачиња траат една година.

Доколку ја посетите страната за најава, ќе поставиме привремено колаче за да провериме дали вашиот прелистувач прифаќа колачиња. Ова колаче не содржи лични податоци и се бриши штом го исклучите прелистувачот.

Кога ќе се најавите, поставуваме неколку колачиња за да ги зачуваме податоците за вашето најавување како и вашите прилагодивања за приказ на екран. Колачињата за најава траат два дена, а колачињата за прилагодувањето за приказ на екран траат една година. Ако изберете „Запомни ме“ (“Remember Me”), вашите податоци за најава ќе траат две седмици. Ако се одјавите од вашата сметка, колачињата за најава ќе се избришат.

Ако изменувате или поставите објава, се поставува дополнително колаче кое ќе се зачува во вашиот прелистувач. Ива колаче не содржи лични податоци и едноставно покаѓвуа на идентификацискиот број на објавата (post ID) која сте ја изменувале. Важноста му изминува по еден ден.

Ембедирани содржини од други сајтови

Содржините на овој веб сајт може да содржат ембедирани содржини (на пример видеа, слики, објави од други сајтови итн). Ембедираните содржинни од други сајтови се однесуваат идентично како да сте го посетиле другиот веб сајт од каде содржината е ембедирана.

Тие сајтови може да собираат податоци за вас, да користат колачиња, да ембедираат дополнителни следења од трети страни и да ја мониторираат вашата интеракција со ембедираната содржина, вклучувајќи го следењето на интеракцијата со ембедираната содржина доколку имате сметка и сте најавени на тој веб сајт.

Со кого ги споделуваме вашите податоци

Ако побарате ресетирање на лозинката, вашата IP адреса ќе биде вклучена во email пораката.

Колку долго ги чуваме вашите податоци

Ако оставите коментар, коментарот и неговата metadata се чуваат на неопределено време. Ова е за да можеме да ги препознаеме и автоматски да ги дозволиме вашите follow-up коментари, наместо да ги задржуваме за модерирање.

За корисниците кои ќе се регистрираат на нашиот веб сајт (доколку ги има), ги зачувуваме податоците за нивниот профил. Сите корисници можат да ги видат, изменат или избришат своите лични информации во било кое време (освен што не можат да го променат своето корисничко име). Администраторите на веб сајтот исто така можат да ги гледаат и изменуваат овие информации.

Кои права ги имате над вашите податоци

Ако имате сметка на овој сајт или сте коментирале, можете да побарате и да добиете извезена датотека од личните податоци кои ги имаме за вас, вклучително било кои податоци кои сте нѝ ги испратиле. Можете исто така да побарате да ги избришеме вашите лични податоци кои ги имаме. Ова не ги вклучува податоците за кои сме обврзани да ги чуваме поради административни, правни или безбедностни причини.

Каде ги испраќаме вашите податоци

Коментарите на корисниците може да се проверуваат преку автоматизиран сервис за проверка на спам.